05 december, 2005

FNs børnerettigheder

For tiden er der mediepanik i skolerne i USA over teenagere, der blogger. Et stort antal af sagerne er fra Texas, hvor mange skoler forsøger at forbyde børn at blogge, bl.a. ved at blokere adgangen til populære blogsteder på skolens computere, f.eks. xanga.com og MySpace, eller ved at indføre sanktioner overfor de teenagere, der i deres blogs omtaler skolerne dårligt. F.eks. er en elev blevet udelukket fra et cheerleaderteam, fordi skolen mener hun i sin blog "overtrådte adfærdsnormerne" for cheerleaders.
En amerikanske advokat mener, at skolerne måske kan forhindre blogging fra skolens computere, men at skolerne overtræder "The First Amendment" (Ytringsfriheden), hvis de blander sig i, hvad eleverne blogger fra deres hjem.

Skulle mediepanikken brede sig til Europa, vil teenagerne kunne påkalde sig både
FNs konvention om menneskerettigheder samt FNs Konvention om Barnets Rettigheder, hvor artikel 13 omtaler børns ytringsfrihed.

Artikel 13
1. Barnet skal have ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til uanset territoriale grænser at søge, modtage og videregive oplysninger og tanker af enhver art, enten mundtligt, skriftligt eller på tryk i form af kunst eller gennem en hvilken som helst anden udtryksmåde, barnet måtte vælge.
2. Udøvelsen af denne ret kan underkastes visse begrænsninger, men kun sådanne som følger af lovgivningen, og som er nødvendige:(a) af hensyn til andres rettigheder eller omdømme; eller(b) til beskyttelse af national sikkerhed, offentlig orden (ordre public), folkesundhed eller sædelighed.

Det vigtige i Artikel 13 er, at begrænsningerne skal være nedfældet i lovgivningen og det er altså ikke nogle "civile" voksne (pædagoger, lærere eller skoleinspektører), der kan formulere disse begrænsninger.

2 kommentarer:

mrskarin913 sagde ...

Hej Lis.
Det er da godt, vi har FNs konvention om menneskerettigheder, og ligeledes FNs Konvention om Barnets Rettigheder.her tænker jeg bl.a. på artikelen 13 der omtaler børns ytringsfrihed.
Der er ikke mange, der tænker på, at børn også har ret til at blive hørt.
Det bliver spændende at følge børnebloggerne i USA, det er skønt, du tager det op, for vi ville ikke have fundet det selv.

MVH karin.

Maria Christina Garsdal sagde ...

De kunne vidst godt bruge en ny konvention om boerns rettigheder i U.S.A. Vildt at de er saa foräldede..og U.S.A er vores regering store borbillede:-S ..Det burde vidst väre omvendt!