20 maj, 2006

Så kom ideen til DK

Tommy lavede onsdag, maj 10, 2006 en undersøgelse på sin blog af tidsforbruget på de enkelte fag. Hvornår mon studerende finder på at lave en dansk version af "Rate a professor" tænkte jeg, da jeg så den, og nu er den landet: Jurastuderende har lavet den på studjur.dk (vælg "overbygningen" i hovedmenuen og "Anmeldelse af kursusfag" i rullegardinet).


Ideen er hentet fra USA, hvor RateMyProfessor og RateMyTeacher har været debatteret heftigt. (Faktisk er RateMyTeacher lavet af et lærerægtepar :)
RateMyProfessor.com har ifølge Magisterbladet 5.5 millioner ratings: 750.000 lærer og godt 5.800 uddannelsessteder. Det sidste er nok den væsentligste årsag til panikken, idet de private skoler og universiteter reagerer meget mimoseagtingt på kritik, mens studielederen på det juridiske insitut siger til Magisterbladet: "Men som institut hverken kan eller vil vi gribe ind overfor hjemmesiden".

Og hvis nogen skulle lide af den fordom, at folk på jurastudiet ikke har humor, så læs lige: "Aktie- og anpartsselskabsret".

Magisterbladet har faktisk hele to artikler d. 19. maj om den ny teknologis "plager" :) "Universitetslærere bombarderes med e-mail fra studerende" og "Hængt ud på nettet". Begge artikler er tilgængelige på nettet lige nu, men jeg tror, de forsvinder for ikke abonnenter, når næste nummer udkommer.

19 maj, 2006

Arto

I marts snakkede vi om Arto i forbindelse med Malene Charlotte Larsen speciale om Arto: Ungdom, venskab og identitet - en etnografisk undersøgelse af unges brug af hjemmesiden Arto. Vi lagde debatten lidt til side, da vi fik arrangeret en gæsteforelæsning senere i semesteret.
I dag var så dagen, hvor Malene holdt forelæsningen. Mega! Ikke blot er Malene er dygtig formidler og emnet medieaktuelt, men som del af en pædagoguddannelse var forelæsningen også en illustration af, hvorfor det er vigtigt at pædagogfagligheden bygger på videnskabelige undersøgelser og ikke på mediepanikker.
Jeg synes, det var noget af en øjenåbner, at det stort set er én avis og én journalist, der kører den mediepanik, der jævnligt udspiller sig omkring Arto, og som jo desværre præger den generelle voksenopfattelse af de unges aktiviteter på Arto.

Det må efter i dag stå lysende klart for vore studerende på dette hold, hvorfor vi ikke anser journalistiske artikler som "kilder" på et studie! Men hvor er det trist, at bibliotekarer, lærere og pædagoger så ofte "hopper på" mediepanikkerne. Der har været så mange af dem gennem tiderne, at fagfolk da burde (gen)kende dem......

Det mest triste er jo, at voksenreaktionerne for mig at se grænser til overtrædelse af børnerettighederne (som jeg før har nævnt her i "Du er hvad du tagger"). Det kan jeg blive trist over, men så finder jeg straks mit humør igen, når jeg ser ungernes pragtfulde overlevelsesstrategier - de skal nok klare sig, selvom vi voksne sommetider er temmelig åndssvage ;)

17 maj, 2006

Animationer

Sidste semester brugte Helen timer på at finde et sted på nettet, hvor vi kunne lægge gif animationer. Problemet de fleste steder er, at de ændrer på filernes størrelse og dermed ødelægger animationerne.

easy2upload viste sig at være det eneste rigtig sikre sted, så det foreslog vi i dette semester. Men nu har vi oplevet store problemer med easy2upload: pludselig forsvandt alle animationer og somom det ikke var nok, var vi også forsvundet som brugere i easy2upload!! Det virker somom hele deres database er forsvundet!
Helen har skrevet til easy2upload, men de reagerer overhovedet ikke. Hvad gør vi så?

1. opretter en ny easy2upload konto og starter forfra (kan man have tillid til et sted, der behandler sine brugere sådan??!!??)
1a. som det ses nedenfor dur denne løsning ikke, da gif filer omdøbes til png filer (ikke animation).
Konklusion: easy2upload dur ikke mere til animationer!

2. vælger Photobucket (hvor Helen har erfaring for, at det kan forekomme, at billederne bliver ændret!)?

3. finde et nyt sted.
3a. det er ikke let at finde et nyt sted, men efter en intensiv jagt har jeg da fundet et tysk sted: sevenload, som tilsyneladende fungerer.

Test af uploadsteder:Helens BamseAnimation opbevaret på Photobucket.
Helens BamseAnimation opbevaret på easy2upload

'Helens BamseAnimation' von lifau

Helens BamseAnimation opbevaret på sevenload.de

14 maj, 2006

Computerspil i pædagogiske institutioner

De næste 3 dage forsøger vi at få gang i en blogdebat om "computerspil i pædagogiske institutioner". Debatten skal handle om f.eks. "Computerspils legeværdi", "Pædagogens rolle", "Fælleskaber omkring computerspil". I Gurvinders, Lilians og Tinas (+ 2. indlæg) blog er snakken allerede så småt i gang.
Vi har stillet formelle krav til debatten denne gang (minimum 3 kommentarer i hhv. jeres medstuderendes, Helens og min blog), da blogsnakken og kommentarerne i dette semester har været meget sparsomme, og det må føles underligt for de, der skriver i bloggen og venter forgæves.....

Jeg synes, det er svært at få dialoger - som jo er så væsentlig en del af pædagoguddannelsen - i gang, når der blandt de fleste synes at være en opfattelse af, at "dialog er noget, man har med læreren". De få aktive studerende på dette hold må da føle sig ganske forfærdeligt alene, når der kun er ganske få medstuderende at tale med? Det er som at opholde sig i et klasseværelse, hvor det næsten udelukkende er læreren taler, og hvor de studerende kun taler til læreren og aldrig til deres medstuderende.

Jeg ved ikke, om de formelle krav vil hjælpe på debatlysten? Eller hvad vi ellers kan gøre for at få gang i dialogen? Som det er nu, synes jeg næsten, vi lige så godt kunne have nøjes med Blackboard, da det overvejende er tekniske spørgsmål og svar på, hvordan man løser dem, de studerende tager initiativ til. Hvad kan mon være årsagen? Og hvad kan vi gøre for at ændre det?

Kontrapunkt


Kontrapunkt, fonten, der vandt designprisen i 2004, kan downloades gratis på nettet. Fonten er meget smuk, men kan jo altså på nettet kun bruges i grafik, da de fonte, websider anvender, ligger på brugerens computer. Det kan man næppe gå ud fra, "Kontrapunkt" gør.

Vil du lave din egen skrift, er der mange hjælpemidler på nettet, f.eks. My First Font

11 maj, 2006

Pervasive computing - det nye buzzword

På legepladskonferencen "HvaD SkAl vi LeGE?" handlede en af workshoppene om intelligent legetøj - konkret om det område Carsten Jessen (som I kender fra gæstebloggen) og Henrik Haustrup Lund arbejder med. Projektet, de arbejder på præsenteres f.eks, her.

Jeg har prøvet at lege på "pladen" - rent faktisk var den bare i et lokale, hvor jeg var én af 4, der holdt møde om noget helt andet. Det er et af de bedste møder, jeg har været til i længe - vi var "på pladen" adskillige gange. En enormt god måde at holde pauser på. Der blev skubbet, grinet og motioneret - hvor mange møder kan prale af det? *lol*

Carina har lagt et link til et andet projekt, der også udvikler computerstyrede legeredskaber.

På konferencen talte Carsten og jeg om, om legetøjsdesign mon kunne tænkes at være et fremtidigt arbejdsområde for pædagoger? Det må helt nødvendigvis være et tværfagligt område, og hvem skal være legeeksperterne i teamet?
Hvilke kompetancer besidder en "legeekspert"? Det er jo ikke tilstrækkeligt bare at have en personlig mening om og holdning til, hvad "godt legetøj" er.

Ud over kreativitet og et åbent sind må der efter min bedste overbevisning også af en "legeekspert" kræves en faglig viden om de forandringer i børns opvækstvilkår, som f.eks. Carsten Jessens tekst: "Børnekultur, leg, læring og interaktive medier " (obligatorisk litteratur, se Multimedie Wikien) peger på - en viden, der gør det muligt at se ud over den "romatisering" af barndommen og den almene "forventning om, at de mange sociale, kulturelle og teknologiske forandringer, som verden gennemgår, ikke bør påvirke barndommen nævneværdigt.", som Carsten omtaler side 1 i teksten. Har man en sådan holdning, kan man næppe udvikle nyt legetøj til ny barndom i en ny tid.

Når jeg ser, hvorledes mange pædagoger ser på computeren og mobilen, kan jeg godt have min tvivl om, om pædagoger er de rette.....?

09 maj, 2006

Hvor ligger din energi?

Nu da vi er ved at være kommet rundt om "medierne" i semesterets forløb, vil jeg spørge hver enkelt af jer: Hvor lå din personlige energi (= største engagement) i forløbet?


Create polls and vote for free. dPolls.com

Ud over denne lille "afstemning" vil jeg bede jer alle gøre jer overvejelser over, hvorfor det mon lige er netop det "medie", der appellerer mest til dig?
Du kan vælge at skrive dine overvejelser som en kommentar her, i din egen blog eller i din logbog i Blackboard.

Dansk produceret onlinespil

Computerworld fortæller, at et danskproduceret online-rollespil nu er åbent for offentligheden.
Spillet "Seed" har været som betatest, men er nu altså åbent for alle.
Det er værd at bemærke sig udtalelsen:

- Da spillerne i høj grad bestemmer, hvordan spillet og verdenen udvikler
sig, har vi fortsat masser af arbejde foran os. Et online-rollespil er aldrig
færdigt, og i vores tilfælde er det endda konceptet, at vi løbende tilføjer nyt,
siger Morten Juul.

Det er netop karakteristisk for mange af de succesfulde steder på nettet: brugerne har indflydelse på udviklingen. Jeg læste en artikel forleden, hvor en sammenligning mellem MySpace's succes og Friendster's manglende ditto netop begrundes i producentens forhold til brugerne.....

Og så vil det vil sikkert glæde pædagoger, at kamp ikke en del af spillet i Seed ;)

04 maj, 2006

Jeg prøver igen

Jeg vil gerne introducere dPoll for jer, da det er min erfaring bl.a. fra dudu.dk, at afstemninger er noget unger sætter stor pris på. (Grunden til det vil jeg skrive noget om en anden gang....).

Vi præsenterer jer for utallige muligheder for netværksdannelse / kommunikation i undervisningsforløbet, så det kunne være interessant at vide lidt om, hvilke kommunikationskanaler, I anvender i det daglige. Derfor tænkte jeg liiige, at jeg kunne slå to fluer med et smæk - med katastrofale følger, altså! dPoll egner sig slet ikke til den slags undersøgelser. Selvom "poll" betyder: markedsanalyse / opinionsundersøgelse, egner dPoll sig altså kun til simple aftemninger som f.eks.:


Create polls and vote for free. dPolls.com

Her kan jeg jo så altså ikke se, hvilke "kanaler" (email, Skype IP telefoni, Skype Chat, Messenger, telefon, SMS, blogkommentarer, Flickr kommentarer, Flickr mail eller andet), der er tale om. Kun antallet. Men det kunne da også være interessant at kende.....

Manglende testkultur

Godt at mine studerende er vågne, når jeg selv snorksover! Jeg har straks - med røde ører -lukket afstemningen.

Det er symtomatisk for den danske undervisningskultur, at vi ikke er gode til det med "polls" - en amerikaner med en testkultur i baglommen ville fluks have gennemskuet dPolls! Står det til den nuværende regering, får vi det jo nok lært inden ret længe.

03 maj, 2006

Kommunikationskanaler

Jeg vil bede dig (multimedieholdet) besvare, hvilke kommunikationskanaler (ud over Blackboard), du har anvendt til kommunikation med dine undervisere og medstuderende siden sidste seminar i denne lille elektroniske "afstemning".


Create polls and vote for free. dPolls.com
PS: Scroll ved hjælp af pilene, se resultat ved at klikke på de små streger i højre hjørne.

Denne lille afstemning er også gratis. Unger vil elske den på deres blog. Prøv f.eks. at se på dudu.dk, hvad de stemmer om der :)

Podcast

I dag har jeg (endelig) taget mig sammen til at lave en tekst i Wikien om Podcast/Podcasting. Her viste nettet virkelig sin styrke. Da jeg - efter en indledende forklaring - skulle til at uddybe teksten, ja, så er den der allerede som en Wiki om Podcast. Den er ikke helt færdig (siden om at lytte mangler), men hvis jeg bliver for utålmodig, kan jeg jo bare oprette mig som bruger og skrive den færdig. Det er jo en Wiki.
Smart er det, at hver eneste underviser/uddannelsesinstitution/enkeltperson ikke skal skrive den samme tekst igen og igen og igen....

Syddansk Universitet var i nyhederne i februar måned med podcasts af forelæsningerne på Erhversvejlederuddannelsen (nu også fra andre uddannelser), og jeg så sandelig i dag, at der har været en lang debat om det på Flickr. Hvorfor snakker vi ikke med hinanden på Flickr???

På min vej rundt efter podcasts fandt jeg - som sædvanlig ;) - meget andet end det, jeg søgte efter :) F.eks. fandt jeg en podcast med fuglestemmer. Endda et sted, hvor man kan høre det direkte på websitet uden at skulle omkring iTunes ("nyhedslæseren" til podcast/lydfiler). Den URL lagde jeg selvfølgelig til Ida. Jeg kom også forbi Bibelen som podcast, så den fik Kristendomskundskab/Religion på læreruddannelsen lige et link til.

Jeg har lagt et link til en rigtig "børns egenkultur - podcast" i MultimedieWikien: "The Jenny and Jeffrey Show" (se episode 3 *lol*). I den første af Jennys og Jeffreys podcasts giver Jeffrey URLen til sin website, JSTproductions. Her er han i gang med video-podcast sammen med en kammerat. Spillefilm er det ikke, men masser af energi er der i det!!


Jeg er sikkert på, at det er vigtigt i pædagogisk arbejde ikke udelukkende at sætte ungerne til at synge de gamle børnesange, men at koble an til det de selv har gang i - uanset, hvor langt, der er fra det og til "dannelseskulturen"/"det pædagogiske projekt".

02 maj, 2006

Lydfil på Podomatic - test

Udgivet som Podcast (jvf. Helens papir i Bb)


Her forsøger jeg så med nogle af de andre adresser:

1. Højreklik på My Media / details (giver en fejlmelding)


2. Højreklik på My Media / listen (virker)


3. Højreklik på My Media / download (virker)


4. Højreklik på My Media / podMail (giver en fejlmelding)


5. Højreklik på My Media / play (giver en fejlmelding)


Nu kan jeg så skrive en konklusion:
Det er ikke nødvendigt at udgive lydfilen som podcast. Det er tilstrækkeligt at højreklikke på linket "listen" eller "download" på MyMedia fanebladet og derefter kopiere stinavnet (URLen) fra "Egenskaber".