28 januar, 2008

Lego fylder 50

Lego klodsen fylder 50 i dag, mandag d. 28. januar og sørme om Google ikke fejrer det :)


Det er bare ærgerligt, at amerikanerne tror, den er lige så Made in US som McDonalds!
Heller ikke Lego har fundet ud af, at reklame er andet end presseomtale og firmahjemmesider. Her er billeder af Legoklodser - som kun pressen må anvende! De kunne jo ellers godt have fået lidt reklame på bloggen her, men dem om det. Nu må de nøjes med et link.

Jeg tænker på, hvor mange penge Logitech mon tjente/sparede på denne "bruger-video" på YouTube....!!


26 januar, 2008

23 ting er på banen igen

Biblioteksprojektet 23 ting fortsætter med 23 plus. Den blog fortjener en plads i jeres newreader (Bloglines eller Netvibes). Havde den bare været der for 3 år siden, da Helen og jeg planlagde den første web 2.0 undervisning i multimedie. Så havde vi sparet mange times udarbejdelse af undervisningsmaterialer *S*

Ud over en introduktion til Facebook og MySpace er der en interessant ting i 23 Plus d. 30 december: Mindomo.
Mindomo er et mindmapping program. På seminariet låner vi OpenMind ud til studerende, men Mindomo har en væsentlig fordel frem for OpenMind: Mindomo er webbaseret og giver derfor mulighed for deling af mindmaps.

Basisprogrammet er gratis, og kender du et andet mindmapping program, er det ret let at gå til. Der er hjælp til at starte i bloggen 23 Plus. Som i Flickr og mange andre steder kan man lave sit mindmap privat, dele det med en sluttet kreds eller gøre det offentligt for alle. Hermed er programmet langt mere collaborativt end de programmer, der ligger lukket ind på brugerens computer, men det kender I jo fra alle de programmer, vi har arbejdet med i undervisningen - kun Mediator var et ikke-netbaseret program og har derfor sin begrænsning - f.eks. må man vente til underviseren får tid til at lægge den serveren :)
Hvis du ikke kender et mindmap kan du se eksempler her

25 januar, 2008

Medierådet bruger også YouTube

I forbindelse med Sikker Internet Dag 2008 kampagnen har Medierådet lagt disse to videoer om internettets muligheder og farer på YouTube


Medierådet annoncerer også under "Aktuelt" en Sikker Internet Dag konkurrence til spilleglade. Desværre virker linket ikke :(

24 januar, 2008

Penguin Army, et nyt community på nettet

Fra en af mine legekammerater har jeg fået et link til det danske community "Penguin Army". Bortset fra det meget aktuelle tema (mon Connie Hedegaard har set det?)

Velkommen i Penguin Army!
Vi kalder til kamp mod sløset overforbrug og global opvarmning!

Hvad er Penguin Army?Penguin Army er et community for alle os der vil gøre noget for at standse den uhyggelige udvikling miljøet gennemgår i øjeblikket... Det gør vi bla via vores online platform, penguinarmy.dk, hvor i alle er medskribenter!
er det fra min fagvinkelt helt fantastisk at se dem udnytte alle de teknologier, vi har rodet med i Multimediefaget: en blog, en Flickr gruppe, en YouTube gruppe, en facebook gruppe, et MySpace sted (se oversigten her og læs om projektet her).
Og så kan vi alle lære noget af Camilla - jvf. et af Penguin Army's sparetips *G*

09 januar, 2008

Facebook

Malene Charlotte Larsen, som I har på jeres litteraturliste har skrevet en interessant artikel: "Hvorfor fænger Facebook". Artiklen er superaktuel i forhold til ugens emne: Hvad laver børn og unge på nettet?
Det er muligt at kommentere artiklen. Benyt jer endelig af det. Både hvis I har noget at tilføje eller har et spørgsmål, I kunne tænke jer at rejse.

Jeg har helt den samme fornemmelse af Facebook som Malene. Jeg har tænkt på, at hvis man vil forklare udenforstående, hvorfor man finder Facebook hyggelig, kunne man bruge metaforen "Facebook er julekort hele året". Og så kan man jo spørge: hvorfor skriver så man julekort?

Jeg har tilføjet et link til artiklen til litteraturlisten. Ikke som rødt (obligatorisk litteratur, som alle forventes at have læst), men som forslag til yderligere læsning. Jeg vil dog varmt anbefale artiklen!


Mads, du skylder mig stadig en fortælling om Folmer og Severing!!

Hvad bekymrer de voksne?

Jeg skrev i sidste post, at vi bør tage udgangspunkt i børnenes oplevelser og forståelser, men det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal være naive og mene, at børnene altid ved bedst!
I bloggerperioden sidste år, var der et enkelt indlæg, der stillede spørgsmålet: Udleverer børn sig selv på nettet? Det er en interessant problematik. Og det er (igen) vigtigt at undersøge, hvad vi forstå som "at udlevere sig selv", og hvad børnene mener om det. Jeg tror faktisk, at vi sommetider går galt i byen i vores tolkninger af, hvad det er, børnene og de unge har gang i - af den simple grund, at vi selv er vokset op i en anden tid og med andre medier og dermed også andre forståelser af mediernes rolle.

I en artikel af danah boyd fandt jeg følgende citat, som illustrerer min påstand:
I’m in the 7th grade. I’m 13. I’m not a cheerleader. I’m not the president of the student body. Or captainof the debate team. I’m not the prettiest girl in my class. I’m not the most popular girl in my class.I’m just a kid. I’m a little shy. And it’s really hard in this school to impress people enough to be yourfriend if you’re not any of those things. But I go on these really great vacations with my parents between Christmas and New Year’s every year. And I take pictures of places we go. And I write about those places.And I post this on my Xanga. Because I think if kids in school read what I have to say and how I say it,they’ll want to be my friend —Vivien, 13, to Parry Aftab during a “Teen Angels” meeting (Oversættelse findes under "Læs mere")
Kilde: danah boyd: "Why Youth Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life"
Jeg ved, I har arbejdet med "anerkendelse" i andre fag, og selvom det er lidt af et pædagogisk buzzword for tiden, vil jeg alligevel henvise til det i denne forbindelse. Vivien beskriver nemlig meget præcist, hvordan hun forsøger at opnå anerkendelse for det særlige, hun kan og er (se f.eks.: Britta Nørgaard: Axel Honneth og en teori om anerkendelse, Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 16, 2005, online.

Det, jeg finder særligt interessant i Honneths begreb "anerkendelse" er den skelnen, han gør mellem de 3 sfærer (familiens/kærlighedens, den retslige og den solidariske sfære). På side 67 i artiklen er et citat, jeg overvejer at forlange at alle studerende kan udenad:
i børnehaven gælder et professionelt forhold, som handler om at se børnene som de unikke og særegne væsener, som de også er – og ikke se dem i et kærlighedens anerkendelsesperspektiv. Børnene bidrager i en solidarisk sfære med nogle individuelle kompetencer, og det er ikke som individualister, de her skal betragtes. De skal betragtes som værende af betydning for fællesskabet, og de skal gennem den selvtillid, der er grundlagt i den hjemlige anerkendelsesfære, sammen med den selvværdsættelse, der er resultatet af den solidariske anerkendelsessfære, blive i stand til at indgå i relationer og i intersubjektivitet med tolerance og respekt for den anden og for de normer, der gør sig gældende i den solidariske sfære, de er en del af.
Det er ikke blot så centralt for pædagogisk arbejde, men udtrykker også præcist det fokus, der ligger bag Helens og min undervisning i Multimedier: børnefællesskabet!
For at forstå det, er det vigtigt ikke blot at lytte til børnene, men også at forsøge at forstå børneperspektivet, altså den mening handlinger og begreber giver for børnene. Som jeg beskrev i afsnittet Feltstudier - en fortælling i artiklen "Doom i Havnbjerg. Computerspil, legekultur og uformelle kompetencer", kræver det et arbejde af den voksne at fjerne det voksenfilter, vi forstår verden igennem. Men det er indsatsen værd :) I stedet for at lukke for nye kommunikationsformer og nye mediers muligheder, bliver man ofte klogere på nye muligheder for menneskelige fællesskaber.

Har du en profil på Arto?
På det multimediehold, der bloggede med Carsten jessen, havde jeg foreslået de studerende at oprette en profil på Arto. Det samme forslag vil jeg komme med i år. Det kan diskuteres, om pædagoger nu også skal mase sig ind på børnenes eget sted, Arto, men hvis etikken er i orden, mener jeg ikke, det er noget problem. Oplevelserne på det forgangne hold var tværtimod, at hvis man forklarer, hvem man er, og hvorfor man er på Arto, er de unges imødekommenhed meget stor.
I kunne f.eks. spørge de unge på Arto, hvordan de "passer på sig selv" på internettet. I skal nok ikke spørge til Arto specifikt. De unge kender godt den tilbagevendende mediepanik i aviserne omkring Arto. Jeg talte på en konference med "manden bag Arto", og det krævede en stor indsats at få ham til at indse, at jeg ikke var en af de bekymrede voksne, der gerne så Arto lukket, (Damnd, ligner jeg sådan én!!) men at jeg gerne ville høre, hvordan Arto forsvarede sig imod mediepanikkerne.

Hvis I spørger som voksne, der deler interessen i internettet med de unge, og som bakser med de samme overvejelser over, hvad der er privat, og hvad der er for alles øjne, er jeg sikker på, at I vil få nogle interessante synspunkter frem.

Det kunne da i øvrigt også være interessant at høre jeres (voksne) synspunkter på den sag. Der er garanteret mange forskellige meninger om den sag bare i vores lille gruppe :) Og så kan vi jo bagefter diskutere, hvor meget vores private holdninger bør træde frem i det pædagogiske arbejde - det emner er der garanteret dynamik i *S*
[Jeg går i 7. klasse. Jeg er 13 år. Jeg er ikke cheerleader. Jeg er ikke formand for skolerådet. Eller formand for [skolens] debatklub. Jeg er ikke klassens kønneste pige. Jeg er ikke klassens mest populære pige. Jeg er bare en ung. Jeg er lidt genert. Og det er virkeligt svært at gøre tilstrækkeligt indtryk på folk til at de vil være din ven, hvis man ikke er en af de nævnte ting. Men jeg tager på nogle helt fantastiske ferier med min forældre mellem jul og nytår. Og jeg tager billeder af de steder, vi rejser hen. Og jeg skriver om det i min Xanga [blogteknologi som Blogger]. Jeg tror, at hvis skolekammeraterne læser, hvad jeg har at sige, og hvordan jeg siger det, så vil ønske at være ven med mig.]

08 januar, 2008

Hvad bekymrer børnene?

PEW Internet & American Life Project har udgivet en ny rapport: Digital Footprints: Online identity management and search in the age of transparency.
Den aktuelle undersøgelse handler om voksne og private oplysninger på nettet, og det forbløffende er, at voksne siger ét og gør noget andet! F.eks. har langt flere voksne end unge en profil på nettet, og 61% af de voksne bekymrer sig ikke over de private oplysninger, der ligger om dem selv på nettet.

Samtidig ved vi alle, at voksne bekymrer sig meget over private oplysninger på nettet i børnehøjde. Der er mange gode bestræbelser på at advare børn og unge om at offentliggøre private oplysninger på nettet, f.eks. har Medierådet hvert år en "Sikker internetdag".

Når dertil føjes at undersøgelser har vist, at børn og unge langt overvejende bruger internettet til kommunikation med venner, de kender fra RL og ikke i særlig høj grad til at få kontakt med fremmede, mens det er helt omvendt for voksne, får jeg lyst til at mumle "dobbeltmoral".

Der er heller ikke overensstemmelse de skrækhistorier medierne bringer og så de reelle farer. Som jeg nævnte på sidste seminar, er faren for pædofile på nettet en del overdrevet i medierne (mediepanikker er altid ind i pressen), mens faren for at "Antipiratgruppen" målrettede jagt på ganske unge (fordi det giver ulovlig kopiering megen medieomtale, når en ung får en meget stor bøde) nok er mere reel.

Reklamebranchen er også på jagt efter forbrugere på nettet. Nu, hvor vi ikke gider se reklamer på TV – og børn og unge i det hele taget ikke ser så meget TV mere, fordi det ikke er interaktivt, ser reklamebranchen sig om efter nye måder at komme i kontakt med forbrugerne på. Her er internettet den nye, store jagtmark. Hvordan beskytter vi vore børn og unge imod det? Og skal vi beskytte dem mod reklamer?

Europarådet har lavet en undersøgelse, der viser at børn har ret stor viden om sikkerhedsforanstaltninger på nettet – dog med det store forbehold at mindre børn ikke klar over at alle kan se/finde det, de lægger på nettet. Her er en vigtig oplysningsopgave for os voksne! Undersøgelsen viser også, at børn og unge bekymrer sig om andre ting, end vi voksne: virusangreb, uvenskaber og stødende informationer. Det kunne være interessant, hvis I snakkede med nogle børn i jeres familie eller på jeres arbejde og spurgte dem om, hvad de anser for "trusler" eller "farer" på internettet og hvad de gør for at undgå dem.....

På multimedieholdet behøver vi nok ikke diskutere, om vi skal forbyde børn at gå på nettet, men udelukkende, hvad der er de voksnes/pædagogernes opgave, således at vi bevarer en sund balance mellem skrækscenarier og naivitet. Her er det bedste afsæt jo – som altid – at tage udgangspunkt i børnenes egen oplevelse og forståelse af, hvad der er banal viden, og hvad der giver dem problemer, og hvad de oplever som farligt. Så spørg løs derude og fortæl, hvad I hører.
Test din viden. Tag en Quiz

02 januar, 2008

Level 30 i WoW

En 12 årig, der blev angrebet af elg forklarer her, hvordan han reddede sin søster og sig selv med viden han havde fra World of Worcraft - nærmere betegnet på levet 30:
- Når du kommer til level 30, lærer du et triks som kalles «fake death». Det var det jeg gjorde – jeg lot som om jeg var død, og da mistet elgen interessen, sier den modige 12-åringen.
Kom så ikke og sig, at computerspil er det rene pjat *lol*

Husk, vi har aftalt en blogger periode i næste uge.

Blogging

Think Before You Blog


Shrinking Self Esteem